• +48 85 74 83 216
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cysterna


 

Program Cysterna jest przeznaczony dla działów zajmujących się odbiorem mleka w podmiocie skupującym. Pozwala na automatyzację procesu poprzez usprawnienie czynności związanych z planowaniem tras, rejestracją dostaw oraz przyjęć.

Rejestracja dostaw

Rejestracja ilości mleka od dostawców jest realizowana poprzez odczyt danych z urządzeń do poboru mleka zainstalowanych na samochodach. Program obsługuje prawie wszystkie rodzaje komputerów pokładowych dostępnych obecnie na rynku.
Dane o dostawach są zapisane w podziale na konkretne wyjazdy. Widać numer trasy oraz jaki samochód i  kierowca obsługiwał trasę. Lista odbiorów zawiera numer dostawcy, ilość litrów, temperaturę, datę i czas oraz kod kreskowy próby.
W podsumowaniu znajduje się ilość dostawców na trasie oraz sumaryczna ilość litrów.
Szerokie możliwości raportowania pozwalają na wydruk książki dostaw oraz dziennego i okresowego raportu dostaw, według projektu dostosowanego do potrzeb klienta.
Automatyzacja rejestracji dostaw pozwala na oszczędność czasu w  porównaniu  z  ręcznym  wprowadzaniem danych oraz znacząco zmniejsza  ilość  błędów.  Dane o dostawach są dostępne zaraz po przepompowaniu mleka z autocysterny. Dzięki temu istnieje możliwość ich przetwarzania zaraz po wczytaniu.

Przyjęcie surowca

Rejestracja odebranego surowca jest jednym z pierwszych etapów odbioru mleka w mleczarni. Rozróżniamy rejestrację mleka ze skupu, oddzielnie dla każdego dostawcy (nazywane ilością deklarowaną) oraz ewidencję przyjęć czyli surowca odebranego z cysterny. Pomiar ilości przyjęcia wykonuje się na wadze lub za pomocą przepływomierzy. Do każdego przyjęcia wykonuje się badania laboratoryjne żeby ocenić jakość surowca. Po jego ocenie jakościowej następuje wydanie. 
Obsługa przyjęcia surowca łączy funkcjonalność programu Cysterna - jeżeli chodzi o dane wprowadzane na odbiorze oraz programu Trio - jeżeli chodzi o wyniki badań prób przyjęcia wykonywane w laboratorium surowca. 
Przyjmowany surowiec może pochodzić ze skupu, zakupu bądź przesunięcia z innego zakładu produkcyjnego. Wydanie surowca zazwyczaj następuje do tanku buforowego, ale może być to również utylizacja, sprzedaż lub przesunięcie do oddziału zakładu.
Dla każdego przyjętego surowca wykonywane są próby laboratoryjne. Wyniki badań określają jaka jest jakość surowca a w związku z tym pokazują sposób jego późniejszego wykorzystania.

W zależności od sposobu pozyskania surowca wykonywane są różne rodzaje badań.
Dostawcy – Próby dla dostawców
Skup – Próby ogólne, z przyjęcia i z komór
Zakup - Próby dla zakupów ogólne i z komór
Przesunięcie - Próby dla przesunięć ogólne i z komór
Sprzedaż – Próby dla sprzedaży
Tank – Próby z tanków 
System umożliwia rejestrację zarówno badań wykonywanych na aparatach jak badań robionych ręcznie. Obecnie dostępne są następujące rodzaje badań: Kolonie bakterii, Komórki somatyczne, Tłuszcz, Białko, Mocznik, Punkt zamarzania, Antybiotyk, Sucha masa, Laktoza, Woda, Kazeina, Przetrwalniki, Gęstość, Kwasowość, Test alkoholowy, Kwasy tłuszczowe, Kwas cytrynowy, Szybki antybiotyk, Smak, Zapach, Wygląd.

Przyjęcie prób
Moduł służy do rejestracji przyjęć próbek mleka otrzymanych od kierowcy po powrocie z trasy. System sam określa, wykorzystując specjalne algorytmy, czy próbki z danej trasy powinny być przekazane do badania czy nie. Losowanie tras do badania powoduje, że wyniki laboratoryjne mleka z danej trasy są bardziej miarodajne.

Planowanie prób
Funkcja umożliwia zaplanowanie kontroli prób mleka u wybranych dostawców. Klika dni przed wyjazdem  można utworzyć listę dostawców z różnych tras, których próbki chcemy zbadać. Kiedy lista jest gotowa, można wygenerować kody próbek.

Panel kontrolny
Panel kontrolny odbioru surowca służy do ciągłego monitorowania ilości i parametrów surowca dostarczanego do zakładu mleczarskiego. Przeznaczony jest dla działu lub osoby, która decyduje o jego wykorzystaniu w produkcji. Pozwala na szybką identyfikację jakości surowca i dzięki temu na jego odpowiednie wykorzystanie. 
Jako surowiec należy rozumieć zarówno mleko surowe jak jego pochodne np. serwatka, śmietana itp. Nasz system pozwala na rejestrację zarówno mleka ze skupu jak i zakupu lub z przesunięcia z innego oddziału. Dzięki temu w jednym miejscu znajduje się rejestr całego surowca dostarczonego do zakładu. 
Każda dostawa jest badana przez laboratorium. Parametry mleka takie jak tłuszcz, białko, ilość komórek somatycznych czy bakterii a przede wszystkim obecność antybiotyku są podstawą do podjęcia decyzji o dalszym wykorzystaniu przyjętego surowca.
Panel kontrolny kompletuje wszystkie dane o dostawach w jednym miejscu. Zbiera dane z przyjęcia oraz z laboratorium. Widać ilość przyjętego surowca oraz jego parametry jakościowe. 
System automatycznie analizuje dane i wyświetla odpowiednie komunikaty dla użytkownika. Analizie podlegają zarówno dane jakościowe takie jak obecność antybiotyku czy podwyższona ilość bakterii jak i porównanie ilości z dostaw i przyjęcia. Użytkownik panelu na bieżąco może śledzić te parametry i kontrolować jakość przyjętego surowca.

Planowanie tras
Planowanie tras oferuje szerokie możliwości tworzenia planów odbioru mleka  od  dostawców.  Kierowca  otrzymuje  pełną  informację  o  trasie (numery,  nazwiska  i  adres  dostawców,  przewidywaną  ilość  litrów do odbioru, współrzędne GPS gospodarstw). System pozwala na:
•    zdefiniowanie tras odbioru
•    zdefiniowanie dostawców występujących na trasie
•    określenie kolejności odbioru mleka od dostawców na trasach
•    tworzenie nowych planów na podstawie już istniejących
•    utworzenie kartotek przewoźników, kierowców i samochodów
•    przypisanie pojemności cysterny dla każdego samochodu
•    obsługę zdarzeń (inne niż odbiór mleka czynności jakie ma wykonać kierowca  na  trasie  np. pozostawienie  przyczepy,  przetankowanie mleka, przekazanie towarów itp.)
•    wydruk trasy na którą ma jechać kierowca

Praca z mapą i optymalizacja
System pozwala na korzystanie z mapy do planowania tras, ich optymalizacji lub 
do identyfikacji położenia punktów np. gospodarstwa dostawcy.
Planowanie jest zazwyczaj trudnym procesem, wymagającym od osoby, która to wykonuje, dobrej znajomości położenia gospodarstw w terenie, możliwości dojazdu czy stanu dróg. Podczas układania trasy trzeba mieć wiedzę o pojemności cysterny, przewidywanej ilości dostaw, indywidualnych porach odbioru. Trzeba przewidzieć kolejność odbiorów oraz wyznaczyć miejsca pozostawienia/odbioru przyczepy, zadbać o to, aby długość i czas przejazdu były optymalne.
Rozwój technologii pozwala obecnie na zmianę podejścia do procesu planowania tras. Wykorzystując mapy online, serwisy optymalizacyjne i geolokalizacyjne oraz własne zasoby danych o dostawcach, można zdecydowanie przyspieszyć i uprościć ten proces. Dla mleczarni przekłada się to na oszczędności związane ze skróceniem czasu przygotowania planu i zmniejszeniem kosztów odbioru mleka.
Największą zaletą prezentowanego rozwiązania jest możliwość planowania trasy bezpośrednio na mapie. Użytkownik widzi punkty na trasie oraz gospodarstwa w obszarze mapy, które nie są na trasie. Może swobodnie umieszczać lub usuwać dostawców z trasy. Może też wyznaczać miejsca pozostawienia/odebrania przyczepy.
Mając punkty trasy, ostatnie dostawy i pojemność zbiorników samochodu, łatwo jest zaplanować optymalne zapełnienie cysterny.
Naszą usługę oparliśmy o jeden z najlepszych systemów mapowych OpenStreetMap
Jedną z jego  wielu zalet jest to, że jest to projekt społeczności internetowej powstały celem stworzenia darmowej, swobodnie dostępnej mapy całego świata.
Wszystkie wyższej opisane funkcjonalności w powiązaniu z naszym systemem do nawigacji dla kierowców cystern ccMapa, dają Państwu kompletną usługę, która pozwala zaplanować trasę, poprowadzić kierowcę od dostawcy do dostawcy oraz przesłać ilości odebranych litrów na serwer. 

 


Please publish modules in offcanvas position.