• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Produkcja

BIS-RP - system rozliczenia produkcji mleczarskiej

Czym jest BIS-RP

• Specjalizowany system ewidencji produkcji i rozliczenia kosztów surowcowo-materiałowych

• Obsługuje wiele Wydziałów, tanków, magazynów i dojrzewalni

• Wspomagający codzienną pracę Kierowników Zmian i Technologów

Przeznaczony dla

• Kierowników Wydziałów i Kierowników Zmian

• Rachmistrzów Wydziałowych

• Szefów produkcji

• Analityków kosztów i Księgowych

Główne funkcje BIS-RP

• Bieżąca rejestracja produkcji wykonanej z uwzględnieniem wariantów zbiorczego pakowania wyrobów

• Ewidencja przychodów i rozchodów surowca w każdym Wydziale i Zakładzie

• Ewidencja przychodów i rozchodów materiałów i opakowań w Magazynach Wydziałowych

• Dzienne i okresowe rozliczenie surowca w Wydziale

• Bieżąca rejestracja zużyć rzeczywistych (lub normatywnych) materiałów i surowców z możliwością wskazania konkretnej partii materiału i surowca

• Rozliczenie Wydziału ze zużytych materiałów

• Ustalenie faktycznych kosztów surowca i materiałów zużytych na wyroby w zadanym okresie produkcji

• Współpraca z systemami działającymi w Magazynach Handlowych i Technicznych (BIS-SP oraz inne)

• Rozliczenie inwentaryzacji w Magazynach Wydziałów 

Istotne efekty

• Miesięczne i okresowe rozliczenie zużytych surowców i materiałów dla każdego Wydziału i jego Magazynów

• Zestawienia kosztów zużytych surowców i materiałów na poziomie partii wyrobów, wyrobu, grupy wyrobów  

• Miesięczne i okresowe analizy prawidłowości zużyć 

• Bieżąca kontrola rzeczywistych stanów zapasów materiałów i opakowań w Magazynach Wydziałowych

• Miesięczne i okresowe raporty i analizy produkcji wykonanej 

• Automatyczne przekazywanie produkcji do systemu działającego w Magazynie Wyrobów (BIS-SP oraz inne) uwzględniające wariant pakowania i cechy dodatkowe: numer partii, data przydatności, numer atestu, kod kreskowy, itp.  Informacje te są istotne przy kompletowaniu wysyłki do odbiorcy.

• Automatyczne dekretowanie produkcji przekazanej do magazynu (pliki do różnych systemów) 

• Pełna identyfikowalność partii wyrobów: z czego to powstało, pochodzenie surowca i materiałów


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2022 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.