• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Produkcja

BIS-RP - system rozliczenia produkcji mleczarskiej

  BIS-RP

 

Ewidencja produkcji i rozliczenia kosztów surowcowo-materiałowych

BIS-RP to specjalizowany system ewidencji produkcji i rozliczenia kosztów surowcowo-materiałowych. Obsługuje wiele wydziałów, tanków, magazynów i dojrzewalni. Wspomaga codzienną pracę Kierowników Zmian i Technologów.

Przeznaczony dla

 • Kierowników Wydziałów i Kierowników Zmian
 • Rachmistrzów Wydziałowych
 • Szefów produkcji
 • Analityków kosztów i Księgowych

Główne funkcje BIS-RP

 • Bieżąca rejestracja produkcji wykonanej z uwzględnieniem wariantów zbiorczego pakowania wyrobów
 • Ewidencja przychodów i rozchodów surowca w każdym Wydziale i Zakładzie
 • Ewidencja przychodów i rozchodów materiałów i opakowań w Magazynach Wydziałowych
 • Dzienne i okresowe rozliczenie surowca w Wydziale
 • Bieżąca rejestracja zużyć rzeczywistych (lub normatywnych) materiałów i surowców z możliwością wskazania konkretnej partii materiału i surowca
 • Rozliczenie Wydziału ze zużytych materiałów
 • Ustalenie faktycznych kosztów surowca i materiałów zużytych na wyroby w zadanym okresie produkcji
 • Współpraca z systemami działającymi w Magazynach Handlowych i Technicznych (BIS-SP oraz inne)
 • Rozliczenie inwentaryzacji w Magazynach Wydziałów 

Istotne efekty

 • Miesięczne i okresowe rozliczenie zużytych surowców i materiałów dla każdego Wydziału i jego Magazynów
 • Zestawienia kosztów zużytych surowców i materiałów na poziomie partii wyrobów, wyrobu, grupy wyrobów  
 • Miesięczne i okresowe analizy prawidłowości zużyć 
 • Bieżąca kontrola rzeczywistych stanów zapasów materiałów i opakowań w Magazynach Wydziałowych
 • Miesięczne i okresowe raporty i analizy produkcji wykonanej 
 • Automatyczne przekazywanie produkcji do systemu działającego w Magazynie Wyrobów (BIS-SP oraz inne) uwzględniające wariant pakowania i cechy dodatkowe: numer partii, data przydatności, numer atestu, kod kreskowy, itp.  Informacje te są istotne przy kompletowaniu wysyłki do odbiorcy.
 • Automatyczne dekretowanie produkcji przekazanej do magazynu (pliki do różnych systemów) 
 • Pełna identyfikowalność partii wyrobów: z czego to powstało, pochodzenie surowca i materiałów

 


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.