• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Transport

ccSerwer - kompleksowa obsługa procesu odbioru dostaw mleka

  ccSerwer - Automatyzacja odbioru dostaw i przyjęć

 

Planowanie i optymalizacja tras proste jak nigdy dotąd
Kompleksowa obsługa procesu odbioru dostaw i przyjęć surowca
ccSerwer to nowatorski system komputerowy, sprzężony technologią bezprzewodową z autocysternami, pozwalający na automatyzację procesu odbioru dostaw i przyjęć surowca

ccSerwer to nowatorski system komputerowy, sprzężony technologią bezprzewodową z samochodami cysternami, pozwalający na automatyzację procesu obsługi transportu. Przeznaczony jest dla działów, które zajmują się zarządzaniem transportem w zakładach mleczarskich. Główne funkcjonalności:

  • wysyłanie na samochód planów tras
  • odbiór danych o dostawach z komputerów pokładowych autocystern
  • odbiór danych z wagi i przepływomierzy
  • współpraca z systemem nawigacji ccMapa
  • przekazywanie wyników badań dostawcom

System gwarantuje integralność oraz identyfikowalność danych. Integralność zapewnia, że dane nie zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób. Identyfikowalność pozwala na ciągłe monitorowanie przepływu danych i w związku z tym daje możliwość podjęcia szybkich działań naprawczych w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Używana może być technologia bezprzewodowego przesyłania plików z samochodu na serwer. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu na serwerze, dane o dostawach będą automatycznie ładowane do systemu rejestracji dostaw Cysterna.

Modułowa budowa naszego oprogramowania pozwala na dostosowanie go do różnorodnych potrzeb klienta oraz dopasowanie do aktualnie stosowanej struktury organizacyjnej.

 

 

 


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.