• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Transport

ccSerwer - kompleksowa obsługa procesu odbioru dostaw mleka

Czym jest ccSerwer?

CcSerwer to nowatorski system informatyczny, który automatyzuje proces odbioru dostaw i przekazywania wyników badań prób mleka. Jest pośrednikiem pomiędzy samochodami cysternami a oprogramowaniem w zakładzie mleczarskim.

Pozwala na:

• przesyłanie planu trasy na samochód,

• przesyłanie ostatnich wyników badań dostawców na samochód,

• odbiór potwierdzenia wydrukowania wyników dla dostawcy,

• odbiór informacji o ilości litrów od dostawców z trasy.

Komunikacja z komputerem pokładowym w samochodzie wykonywana jest w  czasie  rzeczywistym przy wykorzystaniu technologii bezprzewodowej.

Oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z naszym systemem rozliczania dostawców mleka Mikrodom oraz z systemem Laboratorium Mleka Surowego.

Sposób działania

Obsługa planu tras i odbioru dostaw

Plan  trasy  jest  przygotowywany  w  programie  Cysterna. Można tworzyć plany obowiązujące przez dzień lub pewien okres czasu. Dla każdej trasy tworzona jest lista kolejnych dostawców,  od  których  realizowany  jest  odbiór. Dodatkowo,  można  tworzyć  zdarzenia,  czyli  rejestrację  czynności    kierowcy  w  trakcie  realizacji  przejazdu np. zostaw przyczepę, przelej mleko, wydaj towar dostawcy itp.

Plan trasy jest wysyłany na samochód. Po przyjeździe, samochód wypompowuje mleko, a informacja o ilości odebranych litrów od każdego dostawcy jest automatycznie przesyłana do zakładu. Istnieje również możliwość bezobsługowej rejestracji danych dla całego samochodu (ilość wypompowana lub ilość  z wagi plus wyniki badań dla całej cysterny).

Obsługa wyników badań

Wiedza na temat wyników badań jest dla rolnika bardzo istotna. System ccServer wspiera przekazywanie tych informacji do komputera pokładowego autocysterny. Komputer otrzymuje dane o ostatnich wynikach badań każdego dostawcy, do którego jedzie. Podczas odbioru, istnieje możliwość ich wydruku.

Współpraca

Obsługa wszystkich typów urządzeń np. Alima, ArsWin, Enko, Jansky, Mak 300X, MidatWin,  Milker, MTC, Pd4000, Psion2000, Readcom, WSK, Zevodat, ADIS, MSC, PD4000G, PRO-WAM.

System jest w pełni przygotowany na obsługę dostaw z kodami kreskowymi. Kody kreskowe mogą zawierać numer dostawcy lub unikalny identyfikator. Zastosowanie  identyfikatorów prób  zapewnia  anonimowość  w  całym  procesie wykonywania  badań  poprzez brak  jawnego powiązania kodu próby z numerem dostawcy.

 


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2021 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.