• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Transport

CYSTERNA - odczyt wyników z urządzeń do poboru mleka

Zadaniem programu CYSTERNA jest odczyt danych z plików urządzeń do poboru mleka, rejestracji przyjęć mleka w zakładzie oraz planowanie tras.

Podstawowe funkcje programu:

 Automatyczna rejestracja litrów od dostawców

  • Rejestracja przyjęcia mleka w zakładzie
  • Planowanie tras

 

Automatyczna rejestracja litrów od dostawców

Pozwala na wczytanie danych o dostawach z samochodu autocysterny. Oprócz litrów i numeru dostawcy możliwe jest odczytanie informacji o numerze trasy, kursu, kierowcy, samochodzie, dacie przyjęcie, numerze komory do której wlano mleko i wiele innych. Obecnie program obsługuje nastepujące typy cystern: Alima, ArsWin, Enko, Jansky, Mak 300X, MidatWin, Milker, MTC, PD4000, Psion2000, Readcom, WSK, Zevodat, ADIS (pasuje do komputera PK-3 PRO-WAM Sp. z o.o.), MSC, PD4000G

Korzyści jakie wynikają z wykorzystania programu to oszczędność czasu w związku z tym, że nie trzeba danych wprowadzać ręcznie,
mniejsza ilość błędów rejestracji, szybka dostępność danych zaraz po zaczytaniu dostaw.

 

Rejestracja przyjęcia mleka w zakładzie

Pozwala na ewidencję dostaw i badań zbiorczych. Polega na wprowadzaniu litrów, które dostarczono w zbiorniku autocysterny do zakładu i wyników badań tłuszczu  i białka, których próbę pobrano w zakładzie. Funkcjonalnośc ta pozwala na porównanie ilości litrów i jednostek, którą  zarejestrowały urządzenia od poszczególnych  dostawców z ilościami przyjętymi w zakładzie a także eksport danych do programu Bis RP/ Roprom (brak ręcznej rejestracji raportów wysyłki w systemie Bis RP/ Roprom).

 

Planowanie tras

Funkcja służy do tworzenia planu odbioru mleka od dostawców obowiązującego przez pewien okres lub jeden dzień
Pozwala na zdefiniowanie tras odbioru. Pod pojęciem trasy odbioru  najczęściej rozumie się jeden wyjazd samochodu cysterny do określonej grupy dostawców celem odebrania surowca.
Realizacja planowania polega na:

  • Utworzeniu listy samochodów
  • Założeniu kartoteki kierowców
  • Założeniu listy tras
  • Właściwego planowania z definicją tras odbioru
  • Utworzeniu wydruków

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2021 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.