• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Skup

System monitoringu rynku mleka służy do ciągłego śledzenia  zmian  cen,  wielkości  dostaw oraz parametrów mleka takich jak tłuszcz, białko, komórki somatyczne i bakterie. Serwis gromadzi dane od podmiotów skupujących z całej Polski, a następnie przedstawia  statystki  ogólne  w  różnych  przekrojach zarówno  w  formie  tabelarycznej  jak i w postaci wykresów. 

Dzięki ciągłemu monitoringowi pracownik mleczarni może na bieżąco (w  cyklu  miesięcznym) śledzić jak kształtują się ceny, dostawy lub parametry mleka na obszarze całej Polski lub w poszczególnych województwach. 

 


GMO – system wspomagający proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO, według niemieckiej normy Standard VLOG („Ohne Gentechnik”)

gmo.e-mleczarnia.pl

 Czym jest program GMO?

  • Program wspomaga proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO
  • W procesie tym konieczne jest zebranie od dostawców mleka szczegółowych informacji  o gospodarstwie
  • Efektem końcowym dla Firmy jest uzyskanie certyfikatu według normy niemieckiej Standard VLOG („Ohne GenTechhnik)

 


Czym jest eMik?

•  To wyspecjalizowany system internetowy, umożliwiający dostęp do informacji o skupionym mleku za pomocą komputera, tabletu lub telefonu.

•  To narzędzie sprawnej komunikacji pomiędzy Dostawcą a Zakładem Mleczarskim.

•  To system dający Instruktorowi pełen mobilny dostęp do informacji o Dostawcach, zarówno na miejscu w mleczarni jak też w dowolnym miejscu w terenie.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2022 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.