• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Skup

MERKURY - platforma transakcyjna on-line branży mleczarskiej

Czym jest Giełda MERKURY?

• Nowa platforma internetowa skierowana wyłącznie  do  sektora  mleczarskiego,  służąca do handlu związanymi z branżą: surowcami, wyrobami, materiałami, urządzeniami, usługami...

• ZETO S.A. Białystok jest operatorem platformy

• Aukcje oraz transakcje są dostępne (i widoczne) wyłącznie dla uprawnionych użytkowników serwisu zgodnie z ich rolą w Firmie

• Firma chcąca coś kupić lub sprzedać otwiera aukcję, pozostałe Firmy uczestniczą w nich składając oferty

• W ramach Giełdy, każda Firma może ograniczyć kontakty handlowe tylko do grupy wskazanych Firm

• MERKURY nie wystawia faktur i nie obsługuje płatności – Firmy robią to samodzielnie

 

Przeznaczony dla

• Wszystkich Przedsiębiorstw z branży mleczarskiej

• Zaufanych Firm pośredniczących wskazanych przez Mleczarnię

 

Główne cechy Giełdy MERKURY

• Każda Firma wyznacza Administratora, który wprowadza na Giełdę uprawnione osoby

• Administrator określa jaką rolę pełni użytkownik, którymi typami asortymentu handluje, czy może otwierać aukcje, czy może składać oferty...

• Użytkownik widzi tylko aukcje pasujące do jego profilu i uczestniczy w nich tylko w ramach swoich uprawnień

• Firma może otworzyć aukcję zamkniętą, w której uczestniczą wyłącznie jej Zakłady i Oddziały

• Firma może wskazać Firmy, z którymi wyłącznie chce handlować

• Cena aktualnie negocjowana jest znana wszystkim uczestnikom tej aukcji

• Uczestnik aukcji otrzymuje SMS i/lub e-mail, w których sprzedający i kupujący powiadamiają się wzajemnie o dokonanej transakcji

• Możliwość składania ofert z urządzeń mobilnych

• Możliwość składania ofert z poziomu otrzymanej wiadomości e-mail

 

Istotne efekty

• Sprawniejsze docieranie do potencjalnych sprzedawców i nabywców

• Poszerzenie kręgu partnerów handlowych

• Znaczne skrócenie czasu rozesłania oferty

• Pominięcie pośredników handlowych

• Skrócenie i przyśpieszenie fazy negocjacji

• Poprawa efektywności przesunięć międzyoddziałowych


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2022 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.