• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Skup

GMO – system wspomagający proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO

  Elektroniczne prowadzenie ankiet GMO

 

Prowadzenie elektronicznego archiwum ankiet GMO

System wspomagający proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO, według niemieckiej normy Standard VLOG („Ohne Gentechnik”)

Głównym zadaniem programu GMO jest prowadzenie elektronicznego archiwum ankiet, których zbieranie jest wymagane w procesie uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO według normy Standard VLOG.

Co to jest GMO?

GMO, genetycznie modyfikowane organizmy tworzy się za pomocą technik nie występujących w naturze – przy pomocy tzw.  inżynierii genetycznej. GMO wkracza coraz częściej do produkcji żywności a produkcja ta odbywa się w środowisku naturalnym. Obawy dotyczą zarówno bezpieczeństwa zdrowotnego, jak i zagrożeń środowiskowych.

Standard VLOG („Ohne GenTechnik”)

Został stworzony przez niemieckie stowarzyszenie Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. w celu potwierdzania, że dany produkt spożywczy nie zawiera żadnych składników modyfikowanych genetycznie (GMO) ani dodatków (witamin, aromatów, enzymów itp.) wytwarzanych z pomocą GMO.

Główne funkcje

 • Elektroniczne wypełnianie ankiet bezpośrednio u dostawców mleka.
 • Zarejestrowane w programie ankiety są gromadzone w bazie danych, można je drukować bądź eksportować do plików w formacie PDF lub CSV.
 • Importowanie wyprowadzonych wcześniej plików CSV w celu zgromadzenia wszystkich wypełnionych ankiet w centralnej bazie danych.
 • W przypadku audytu kontrolnego, w celu ponownej weryfikacji certyfikatu, można odnieść się do zgromadzonych w systemie danych.
 • Uzupełnianie, przechowywanie i drukowanie dowolnych formularzy służących do oceny gospodarstwa podczas wizyty instruktora.
 • Planowanie i ewidencja prób pasz

Przeznaczony dla

 • Pracowników odpowiedzialnych za proces uzyskania certyfikatu
 • Instruktorów wypełniających ankiety, czy formularze oceny bezpośrednio u rolników

Istotne efekty

 • Zastąpienie ankiet papierowych elektronicznymi
 • Łatwość nanoszenia poprawek
 • Znaczne przyspieszenie sposobu zbierania informacji
 • Możliwość przeglądania i analizowania danych np. w programie Excel
 • Skuteczniejsze zabezpieczenie dokumentacji
 • Wzrost zainteresowania konsumentów produktami naturalnymi powoduje iż przyszłością Firm staje się, uzyskiwanie certyfikatów informujących o bezpieczeństwie produkcji m.in. produktów bez GMO
 • Do realizacji tego celu konieczne jest pozyskanie mleka pochodzącego od krów żywionych paszami wolnymi od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).


 


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.