• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Skup

GMO – system wspomagający proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO

GMO – system wspomagający proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO, według niemieckiej normy Standard VLOG („Ohne Gentechnik”)

gmo.e-mleczarnia.pl

 Czym jest program GMO?

 • Program wspomaga proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO
 • W procesie tym konieczne jest zebranie od dostawców mleka szczegółowych informacji  o gospodarstwie
 • Efektem końcowym dla Firmy jest uzyskanie certyfikatu według normy niemieckiej Standard VLOG („Ohne GenTechhnik)

 

Wzrost zainteresowania konsumentów produktami naturalnymi powoduje, iż przyszłością Firm staje się, uzyskiwanie certyfikatów informujących o bezpieczeństwie produkcji m.in. produktów bez GMO. Do realizacji tego celu konieczne jest pozyskanie mleka pochodzącego  od krów żywionych paszami wolnymi od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

 W związku z dużym zainteresowaniem naszych klientów wprowadzeniem na rynek produktów wolnych od GMO, przedstawiamy Państwu nasze nowe oprogramowanie.

Przeznaczony dla

 • Pracowników odpowiedzialnych za proces uzyskania certyfikatu
 • Instruktorów wypełniających ankiety bezpośrednio u rolników

Główne funkcje

 • Program umożliwia elektroniczne wypełnienie ankiet bezpośrednio u dostawców mleka
 • Zarejestrowane w programie ankiety są  gromadzone w bazie danych, można je drukować bądź eksportować do plików w formacie pdf lub csv
 • Program posiada również funkcję importowania wyprowadzonych wcześniej plików CSV w celu zgromadzenia wszystkich wypełnionych ankiet w jednej bazie danych.
 • W przypadku audytu kontrolnego, w celu ponownej weryfikacji certyfikatu, można odnieść się do zgromadzonych w systemie danych

Istotne efekty

 • Zastąpienie ankiet papierowych elektronicznymi
 • Łatwość nanoszenia poprawek
 • Przyspieszenie sposobu zbierania informacji
 • Możliwość ich przeglądania i analizowania np. w programie Excel
 • Skuteczniejsze zabezpieczenie dokumentacji

 

Co to jest GMO?

GMO, genetycznie modyfikowane organizmy tworzy się za pomocą technik nie występujących w naturze – przy pomocy tzw.  inżynierii genetycznej.

GMO wkracza do produkcji żywności, produkcja ta zaś odbywa się w środowisku naturalnym. Obawy dotyczą więc zarówno bezpieczeństwa zdrowotnego, jak i zagrożeń środowiskowych.

 

Standard VLOG („Ohne GenTechnik”)

Został on stworzony przez niemieckie stowarzyszenie Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. w celu potwierdzania, że dany produkt spożywczy nie zawiera żadnych składników modyfikowanych genetycznie (GMO) ani dodatków (witamin, aromatów, enzymów itp.) wytwarzanych z pomocą GMO

 


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2022 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.