• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Skup

SOR – Nowoczesne Biuro Obsługi Rolników

  SOR – Nowoczesne Biuro Obsługi Rolników

 

Nowoczesne Biuro Obsługi Rolników

Analiza dostaw i wyników dostawców, kompleksowa obsługa dokumentów, organizacja pracy instruktorów, przekrojowe zestawienia, definicje procesów

PROMOCJA !  

Skorzystaj z możliwości zakupu oprogramowania SOR z upustem nawet do 50%.

Sprawdź tu szczegóły oferty na stronie :

Sprawdź TU szczegóły oferty

System Obsługi Rolnika

 • Stworzony do wspierania procesów związanych z obsługą rolników.
 • Przeznaczony dla pracowników działu skupu, instruktorów, osób przygotowujących analizy i raporty.
 • Ściśle zintegrowany z innymi naszymi programami (Mikrodom, Trio, Cysterna, eMik).

Wybrane funkcje w skrócie

Kompleksowa analiza dostawcy

Przegląd informacji związanych z wybranym dostawcą np.:

 • Kwoty wypłaty
 • Aktualne obciążenia (pożyczki, zaliczki, inne zaległości)
 • Dostawy z wybranych miesięcy
 • Wyniki badań surowca
 • Dokumenty zarejestrowane w SOR (wnioski, umowy, weterynaria, …)
 • Wizytacje gospodarstwa
 • Analiza średnich i klasy surowca
 • Monity i ostrzeżenia

Wszystkie te informacje dostępne są z poziomu jednego ekranu co pozwala w szybki i wygodny sposób uzyskać dane, które są aktualnie najbardziej potrzebne.

Dodatkową zaletą jest możliwość eksportu danych do wybranego formatu np. Excela lub ich bezpośredni wydruk na drukarce.

Kompleksowa analiza dostawcy, to zbiór funkcji umożliwiających dostęp do najbardziej aktualnych, pobieranych z różnych systemów, informacji o dostawcy i jego gospodarstwach.

Obsługa dokumentów

Prowadzenie bazy dokumentów związanych z dostawcą. SOR umożliwia utworzenie dokumentu:

 • Wewnętrznego (np. wniosek o pożyczkę/zaliczkę, umowę, zaproszenie)
 • Zewnętrznego (dokumenty dostarczane przez rolnika, np. zaświadczenie z weterynarii)

Dokumenty wewnętrzne generowane są na podstawie szablonów Microsoft Office lub LibreOffice. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie takiego wzoru dokumentu, który najlepiej odpowiada potrzebom mleczarni. Dokumenty te mogą posiadać również listę osób zatwierdzających oraz listę załączników do utworzenia. W szablonie dokumentu można także umieścić własne zmienne, które SOR automatycznie uzupełni i wstawi do dokumentu.

Dokumenty zewnętrzne to zeskanowane i wprowadzone do systemu dokumenty dostarczone przez rolnika.

SOR umożliwia także tworzenie dokumentów seryjnych dla wskazanej grupy dostawców według załączonego szablonu.

Integracja z serwisem internetowym dla dostawców eMik pozwala na elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy mleczarnią a dostawcą, co ułatwia ich przepływ i umożliwia szybki do nich dostęp. Poprzez serwis eMik dostawca może:

 • Złożyć wybrany dokument, który zostanie przesłany do mleczarni
 • Pobrać i wydrukować otrzymany dokument
 • Zatwierdzić lub odrzucić dokument przesłany do akceptacji

Zarówno zakład mleczarski jak i dostawca informowany jest na bieżąco o każdej zmianie statusu dokumentu.

Instruktor

Zarządzanie wyjazdami i wspomaganie pracy instruktora. SOR umożliwia:

 • Planowanie i rozliczanie wyjazdów
 • Wprowadzanie nieobecności instruktora
 • Ewidencję wyników kontroli gospodarstwa (wizyta: kompleksowa, skrócona, pokontrolna)
 • Generowanie raportów z zaplanowanych lub zrealizowanych wizyt u dostawców
 • Tworzenie raportu z pracy instruktora w zadanym okresie

Dodatkowo system przypomina instruktorom:

 • U kogo wkrótce powinna odbyć się wizyta kompleksowa
 • U kogo należy zaplanować wizytę pokontrolną
 • Które wyjazdy są jeszcze nierozliczone
 • Którzy dostawcy zalegają z dokumentami

Moduł instruktora w systemie SOR wspomaga codzienną pracę instruktora dostarczając szereg funkcji do planowania, ewidencji i rozliczania wyjazdów.

Generator danych do analiz

Tworzenie tabelarycznych zestawień danych na bazie kartoteki osobowej Mikrodomu z możliwością eksportu do arkusza kalkulacyjnego. Każde takie zestawienie nazywane jest arkuszem danych, który składa się z:

 • Zestawu filtrów (kryteria wyboru dostawcy)
 • Definicji kolumn (informacje o dostawcy wyświetlane w wierszu arkusza)

SOR udostępnia ponad 2500 zmiennych, zawierających różnego rodzaju informacje związane z dostawcą, które mogą być wykorzystane zarówno jako kryterium wyboru dostawcy w arkuszu, jak również wyświetlane w kolumnie arkusza. Zmienne te pogrupowane są na kategorie i obszary, aby łatwiej można było odnaleźć żądaną informację, np. dane osobowe/adresowe dostawcy, dane o najnowszych dostawach/wynikach badań dostawcy, czy dane agregujące z ostatnich miesięcy.

Przygotowane zestawienie można udostępnić innemu użytkownikowi programu SOR, wyeksportować do wybranego formatu lub wydrukować bezpośrednio na drukarce.

Procesy

Definiowanie procesów związanych z obiegiem dokumentu z możliwością tworzenia list osób kolejno zatwierdzających dokument danego rodzaju, np. wniosek o pożyczkę wymaga wprowadzenia opinii instruktora oraz akceptacji dyrektora. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych akceptacji, dany dokument zostanie oznaczony jako „kompletny”.

Korzyści

Dla decydentów

Dostarcza na bieżąco informacje o dostawcy potrzebne przy podejmowaniu kluczowych decyzji z nim związanych, np. dotyczących akceptacji wniosków o pożyczkę.

Dla instruktorów

Umożliwia planowanie, ewidencję i rozliczanie wyjazdów instruktora. Przypomina także o ważnych zdarzeniach związanych z dostawcą.

Dla działu skupu

Stanowi jedno kompletne źródło informacji o dostawcy mleka. Automatyzuje proces obsługi i tworzenia dokumentów dotyczących dostawcy. Umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy mleczarnią a dostawcą. Dostarcza narzędzi do analizy danych związanych z dostawcą.

 


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.