• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Skup

SOR – Nowoczesne Biuro Obsługi Rolników

Analiza dostaw i wyników dostawców, kompleksowa obsługa dokumentów, organizacja pracy instruktorów, przekrojowe zestawienia, definicje procesów

 

Czym jest SOR – System Obsługi Rolnika?

 • Stworzony z myślą o wspieraniu procesów związanych z obsługą Rolników.
 • Przeznaczony dla pracowników działu skupu, instruktorów, osób przygotowujących analizy i raporty.
 • Ściśle zintegrowany z innymi naszymi modułami (Mikrodom, Trio, Cysterna, eMik).
 

Wybrane funkcje w skrócie:

 • Kompleksowa analiza Dostawcy – przegląd oraz wydruk informacji o wybranym dostawcy np. jego aktualne obciążenia, dostawy z wybranych miesięcy, kwoty wypłaty, wyniki i średnie badań itp.
 • Kompleksowa obsługa dokumentów – tworzenie dokumentów np. wniosków o pożyczkę/zaliczkę na podstawie szablonów Microsoft Office lub LibreOffice.
 • Instruktorzy -  dzienne zarządzanie wyjazdami instruktorów do gospodarstw, ewidencja wyników kontroli: kompleksowych, skróconych, pokontrolnych 
 • Generator danych do analiz – tworzenie tabelarycznych zestawień danych na bazie kartoteki osobowej Mikrodomu z możliwością eksportu do arkusza kalkulacyjnego.
 • Dokumenty seryjne – tworzenie wypełnionego dokumentu (i jego załączników) dla wskazanej grupy dostawców według załączonego szablonu.
 • Przypomnienia – wyświetlanie ważnych informacji dotyczących dostawcy lub Instruktora np. dostawca nie miał wykonanych badań surowca, dostawca zalega ze spłatą pożyczki, zbliża się termin wizyty kompleksowej.
 • Procesy – definiowanie procesów (zaliczki, pożyczki itp.) z możliwością tworzenia list osób kolejno zatwierdzających dokument danego rodzaju.

 

Korzyści:

 • Dla Decydentów:

  • Dostarcza na bieżąco informacje o Dostawcy potrzebne przy podejmowaniu kluczowych decyzji z nim związanych.
 •  Dla Instruktorów:

  • Umożliwia zarządzanie wyjazdami do gospodarstw.
 •  Dla Działu Skupu:

  • Stanowi jedno kompletne źródło informacji o Dostawcy mleka,
  • Przyspiesza i upraszcza proces obsługi i tworzenia dokumentów dotyczących rolnika.

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2022 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.