• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Skup

MIKRODOM - System rozliczania dostawców mleka

  MIKRODOM  - System rozliczania dostawców mleka

 

System rozliczania dostawców mleka, przeznaczony dla podmiotów bezpośrednio skupujących surowiec.

Mikrodom jest najbardziej popularnym systemem do rozliczania dostawców w zakładach mleczarskich. Może być z powodzeniem używany w dużych i średnich firmach, a także przez małe zakłady i grupy producenckie.

Mikrodom jest systemem przeznaczonym do rozliczania dostawców za dostarczone mleko. Program wylicza wartość za dostarczony surowiec, uwzględnia zobowiązania i należności dostawcy, wystawia faktury VAT RR oraz faktury VAT (samofakturowanie). Spełnia wymagania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

System ten jest wynikiem połączenia dotychczasowych, ponad 30 letnich doświadczeń firmy ZETO jako producenta systemów informatycznych dla branży mleczarskiej z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii.

Informacje ogólne

Dane o dostawach w systemie mogą być rejestrowane w cyklu dziennym lub sumarycznie za zdefiniowaną przez użytkownika ilość dni jednego miesiąca. Program uśrednia wyniki zarejestrowanych w systemie badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi regułami rozliczenia.

System umożliwia budowę algorytmu wyliczenia wartości za dostarczone mleko według ustaleń przyjętych w danym zakładzie. Wartość dostarczonego surowca może być sumą następujących składników:

 • wartości jednostek tłuszczu i jednostek białka,
 • dopłat/potrąceń do klas mleka,
 • dopłat/potrąceń za wielkość dostawy, skład mleka, wymagania higieniczne - w przedziałach ustalonych przez użytkownika,
 • dopłat/potrąceń zależnych od realizacji dostaw w okresie objętym umową,
 • innych zdefiniowanych przez użytkownika dodatków/potrąceń, np. będących funkcją ilości lub wartości dostarczonego w danym miesiącu surowca, czy też wartością stałej ceny z umowy.

 

Od wartości surowca mogą być potrącane:

 • zobowiązania wobec komornika i Urzędu Skarbowego,
 • raty i odsetki kredytów, pożyczek,
 • zaliczki na poczet wypłaty,
 • potrącenia za towary i usługi sprzedane dostawcom,
 • potrącenia udziałów członkowskich i FWP,
 • inne potrącenia, będące funkcją ilości lub wartości dostarczonego w okresie rozliczeń surowca.

Główne funkcje

Faktury VAT RR – wystawianie faktur VAT RR  dla  dostawców rozliczających się na zasadach ryczałtu,

Samofakturowanie – wystawianie faktur VAT w imieniu dostawców rozliczających się na zasadach ogólnych,

Grupy producenckie – wspomaganie rozliczenia grup producenckich,

Udziały członkowskie – ewidencja udziałów w spółdzielniach mleczarskich,

Fundusz Wzajemnej Pomocy – ewidencja stanu wkładów,

Atesty – ewidencja certyfikatów sanitarno-weterynaryjnych,

Weterynaria – wsparcie przepływu informacji z Powiatowymi Inspektorami Weterynarii,

Ewidencja towarów i usług – import towarów z kasy fiskalnej, generowanie faktur VAT za sprzedane towary, potrącenie z wypłaty,

Obrót surowca – ewidencja i analiza surowca przyjętego z trasy,

Umowy – ewidencja umów okresowych i bezterminowych na dostawy, ewidencja umów na samofakturowanie, kształtowanie ceny mleka w zależności od zawartej umowy.

Raporty

System daje szerokie możliwości raportowania:

 • Listy wypłat, paski dla dostawców,
 • Rejestry faktur, faktury, formularze faktur,
 • Sprawozdania miesięczne i okresowe

oraz wiele innych. Pozwala na tworzenie własnych projektów wydruków co umożliwia generowanie wydruków w różnych układach według własnych potrzeb.

Współpraca

Rozszerzeniem Mikrodomu jest portal internetowy dla dostawców eMik, umożliwiający dostęp do informacji o skupionym mleku.

Istnieje również możliwość informowania dostawców o wynikach badań i średnich wykorzystując wiadomości SMS i email.

Moduły

Faktury VAT RR

Wystawianie faktur VAT RR  dla  dostawców rozliczających się na zasadach ryczałtu

Udziały

Automatyczne potrącanie i ewidencjonowanie udziałów.

Fundusz Wzajemnej Pomocy

Potrącanie składek z wypłaty, ewidencja nagromadzonej kwoty.

Faktury VAT (sprzedaż)

Import z kasy fiskalnej oraz wystawianie faktur VAT za sprzedane dostawcom towary.

Obrót surowca

Ewidencja przyjętego surowca w zakładzie (z całej cysterny), porównanie przyjętego surowca ze skupionym od poszczególnych dostawców.

Rejestr faktur

Ewidencja faktur VAT wystawionych przez dostawców mleka – vatowców.

Samofakturowanie

Wystawianie faktur VAT za dostarczone mleko dla dostawców rozliczających się na zasadach ogólnych.

Atesty

Ewidencja certyfikatów sanitarno-weterynaryjnych przyznawanych rolnikom, naliczanie premii za posiadanie ważnego atestu.        

Grupy producenckie

Wspomaganie rozliczenia grup producenckich.

Drukarki fiskalne

Obsługa drukarek fiskalnych.

 


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.