• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Skup

  MIKRODOM  - System rozliczania dostawców mleka

 

System rozliczania dostawców mleka, przeznaczony dla podmiotów bezpośrednio skupujących surowiec.

Mikrodom jest najbardziej popularnym systemem do rozliczania dostawców w zakładach mleczarskich. Może być z powodzeniem używany w dużych i średnich firmach, a także przez małe zakłady i grupy producenckie.


  Elektroniczne archiwum dokumentów

 

Elektroniczne archwium dokumentów umożliwia prowadzenie bazy dokumentów związanych z rolnikiem oraz wymianę tych dokumentów pomiędzy mleczarnią a dostawcą. Funkcjonalność tego modułu obejmuje:

  • Definiowanie dokumentów na podstawie szablonów Microsoft Office lub Libre Office
  • Tworzenie i wydruk dokumentów dla dostawcy np. wniosków o pożyczkę/zaliczkę, umów stałych dostaw, aneksów, zaproszeń, itp.

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.