• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Laboratorium

TRIO – obsługa laboratorium

  TRIO

 

Kompleksowa obsługa Laboratorium mleka surowego i Laboratorium surowca

System Trio jest unikalnym rozwiązaniem przeznaczonym dla laboratoriów. Umożliwia centralną, automatyczną i kompleksową obsługę prób.

System  TRIO jest przeznaczony dla wszystkich laboratoriów (samodzielnych lub zakładowych), które wykonują analizy mleka surowego. Dotyczy to zarówno laboratoriów mleka surowego jak i laboratoriów surowca.

Oferujemy unikalne rozwiązanie umożliwiające centralną, automatyczną i kompleksową obsługę prób od momentu dostarczenia do laboratorium,  poprzez odbieranie wyników z aparatów, aż do wysyłki gotowych raportów do zleceniodawców lub działu skupu.

Zalety

 • Dostosowany do wymogów laboratorium akredytowanego.
 • Pozwala na odbiór wyników bezpośrednio z aparatów w trybie online.
 • Może obsługiwać jednocześnie kilka laboratoriów.
 • Współpracuje z modułem odbioru surowca
 • Wyniki ze wszystkich aparatów są zbierane w jednym centralnym miejscu.
 • Obsługuje kody kreskowe na próbkach .
 • Łatwy eksport wyników dostawców do innych systemów np. skupowych.
 • Duże możliwości raportowania (paski dla dostawcy, średnie wyników, zestawienia zbiorcze analityczne i syntetyczne itp.).

Lista obsługiwanych badań

System pozwala na bezpośredni odbiór wyników z aparatów np. firmy Foss lub Bentley ale także z krioskopu jeżeli posiada takie możliwości. Jeżeli wyników nie można pobrać z aparatu to zawsze jest możliwość wprowadzenia ręcznego.

Obecnie system obsługuje następujące badania:

 • Kolonie bakterii,
 • Komórki somatyczne
 • Tłuszcz
 • Białko
 • Mocznik
 • Punkt zamarzania
 • Antybiotyk
 • Sucha masa
 • Laktoza
 • Woda
 • Kazeina
 • Przetrwalniki
 • Gęstość
 • Kwasowość
 • Test alkoholowy
 • Kwasy tłuszczowe
 • Kwas cytrynowy
 • Szybki antybiotyk
 • Smak
 • Zapach
 • Wygląd

Schemat działania

Początkowym etapem procesu badania próbek jest ich rejestracja. Rejestracja polega na wprowadzeniu między innymi takich informacji jak:  zakład mleczarski z jakiego pochodzi seria próbek, nazwy partii (serii), daty pobrania próby, ilości próbek, temperatury itp. Wstępny proces rejestracji może być w pełni zautomatyzowany. Listę numerów dostawców danej partii można wprowadzić ręcznie, odczytać z kodu kreskowego lub bezpośrednio z systemu odbioru dostaw.  Istnieje oczywiście możliwość sprawdzenia poprawności numerów dostawców z kartoteką w systemie skupowym.

Kiedy próbki znajdują się na aparacie gdzie są badane, program Trio analizuje cały czas pojawiające się wyniki i paruje je z zarejestrowanymi partiami.  Operator na bieżąco może śledzić poprawność kompletacji danych.

Po odczycie wyników jest możliwość dodania wyników ręcznie z aparatów które nie mają takiej możliwości lub są to badania empiryczne np. smak, wygląd czy zapach. Można oczywiście wyniki edytować. Wszelkie zmiany wartości wyników w partii są monitorowane.  Zapamiętywane jest kto, o której godzinie i co zmieniał.  

Końcowym etapem jest zatwierdzanie partii. Partia może być zatwierdzana automatycznie lub przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Eksport danych

Program posiada funkcjonalność, która pozwala przesłać wyniki bezpośrednio  do innych systemów informatycznych lub wyeksportować pliki w wielu popularnych formatach tekstowych. System rozliczania dostawców Mikrodom ma wbudowaną funkcjonalność bezpośredniego importu wyników z Trio.

Raporty

Raportowanie obejmuje wydruki wyników oraz średnich wyników w postaci jaka jest wymagana przez użytkownika.  System posiada narzędzia do samodzielnego tworzenia i modyfikowania raportów.

Laboratorium surowca

Rejestracja odebranego surowca jest jednym z pierwszych etapów odbioru mleka w mleczarni. Rozróżniamy rejestrację mleka ze skupu, oddzielnie dla każdego dostawcy (nazywane ilością deklarowaną) oraz ewidencję przyjęć czyli surowca odebranego z cysterny. Pomiar ilości przyjęcia wykonuje się na wadze lub za pomocą przepływomierzy. Do każdego przyjęcia wykonuje się badania laboratoryjne żeby ocenić jakość surowca. Po jego ocenie jakościowej następuje wydanie.

Obsługa przyjęcia surowca łączy funkcjonalność programu Cysterna - jeżeli chodzi o dane wprowadzane na odbiorze oraz programu Trio - jeżeli chodzi o wyniki badań prób przyjęcia wykonywane w laboratorium surowca.

Przyjmowany surowiec może pochodzić ze skupu, zakupu bądź przesunięcia z innego zakładu produkcyjnego. Wydanie surowca zazwyczaj następuje do tanku buforowego, ale może być to również utylizacja, sprzedaż lub przesunięcie do innego zakładu produkcyjnego.

Dla każdego przyjętego surowca wykonywane są próby laboratoryjne. Wyniki badań określają jaka jest jakość surowca a w związku z tym pokazują sposób jego późniejszego wykorzystania.

W zależności od sposobu pozyskania surowca wykonywane są różne rodzaje badań.

Dostawcy – Próby dla dostawców

Skup – Próby ogólne, z przyjęcia i z komór

Zakup - Próby dla zakupów ogólne i z komór

Przesunięcie - Próby dla przesunięć ogólne i z komór

Sprzedaż – Próby dla sprzedaży

Tank – Próby z tanków

System umożliwia rejestrację zarówno badań wykonywanych na aparatach jak badań robionych ręcznie. Obecnie dostępne są następujące rodzaje badań: Kolonie bakterii, Komórki somatyczne, Tłuszcz, Białko, Mocznik, Punkt zamarzania, Antybiotyk, Sucha masa, Laktoza, Woda, Kazeina, Przetrwalniki, Gęstość, Kwasowość, Test alkoholowy, Kwasy tłuszczowe, Kwas cytrynowy, Szybki antybiotyk, Smak, Zapach, Wygląd.

 


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2023 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.