• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Laboratorium

COMBI - odczyt badań z urządzeń

Odczytuje dane rejestrowane w laboratorium przez urządzenia do pomiaru jakości mleka (Milkoscan 4000, Fossomatic 5000, Bactoscan 8000 firmy FossElectric) i po przetworzeniu wysyła je do systemu rozliczania dostawców mleka - MIKRODOM.

SPECJALIZACJA

 Przeznaczony dla laboratoriów, spółdzielni i zakładów mleczarskich.

 ZAKRES FUNKCJONALNY

Program może być używany w laboratorium lub zakładzie mleczarskim.

Ustawienie aplikacji na pracę w laboratorium umożliwia rejestrowanie danych dla kilku zakładów mleczarskich. W tym celu należy zdefiniować zakłady nadając im numery i nazwy oraz kody niezbędne do obliczania cyfr kontrolnych w MIKRODOM-ie.

Aby umożliwić dalsze przetwarzanie danych w zakładzie mleczarskim, laboratorium powinno uzyskać kody partii przywożonych prób tzn. numery oddziałów i punktów skupu dla danego zakładu oraz numery dostawców, którym przypisane są próbki mleka.

RAPORTY I ZESTAWIENIA

COMBI umożliwia dla całego zakładu, wskazanego punktu skupu i pojedynczych dostawców:

 1. tworzenie raportów z wyników badań z jednego dnia i/lub okresu,
 2. uśrednianie arytmetyczne wskazanych badań,
 3. tworzenie różnych zestawień dotyczących liczby badań wykonanych w zakładzie,
 4. klasyfikację do celów statystycznych,
 5. eksport wyników badań w postaci plików tekstowych.

Program pozwala na wyznaczanie średnich geometrycznych zebranych danych za dowolnie wskazany okres.

INTEGRACJA SYTEMÓW

COMBI jest powiązany z systemem rozliczania dostawców mleka MIKRODOM, co zapewnia szybką i bezbłędną obsługę kontrahentów.

Wyniki badań zarejestrowane w programie COMBI są wczytywane przez program MIKRODOM w celu klasyfikacji mleka wyliczenia jednostek tłuszczu lub białka.

Aplikacja pracuje w środowisku Windows 98/ME/NT/2000/XP.

SYSTEM OCHRONY

System COMBI posiada moduł OCHRONY. w którym przydzielane są uprawnienia do wykonywania poszczególnych funkcji programu.

Rejestrowane są również zmiany dokonywane w programie (np. wyniki badań) przez poszczególnych użytkowników.

DLACZEGO SYSTEM COMBI?

 • eliminuje ewentualne błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych,
 • prosty w obsłudze,
 • jest bardzo elastyczny - w zależności od ustawień, może być używany na potrzeby oddzielnego laboratorium lub zakładu mleczarskiego,
 • daje możliwość szybkiego, szerokiego wglądu i drukowania danych, w zależności od potrzeb użytkownika,
 • praca z nim nie stanowi większej trudności, bowiem do dyspozycji użytkownika jest system podpowiedzi do przeglądania bądź drukowania danych,
 • analiza z COMBI to przyjemność – zebrane dane łatwo mogą być analizowane w całym zakładzie i poszczególnych punktach skupu,
 • jest bardzo bezpieczny, poprzez specjalny sposób przechowywania danych, eliminujący zagrożenie ich utraty w przypadku awarii sprzętu,
 • zapewnia zachowanie tajemnicy pracy - posiada wbudowany mechanizm kontroli uprawnień i dostępu operatorów do bazy zarówno w zakresie podglądu, jak i modyfikacji.

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2022 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.