• 85 74 83 216

Systemy dla branży mleczarskiej - Laboratorium

System Trio jest unikalnym rozwiązaniem przeznaczonym dla laboratoriów, które wykonują analizy mleka surowego. Umożliwia centralną, automatyczną i kompleksową obsługę prób.

•    Dostosowany do wymogów laboratorium akredytowanego
•    Pozwala  na  odbiór  wyników  bezpośrednio  z  aparatów w trybie on-line
•    Może obsługiwać jednocześnie kilka laboratoriów
•    Połączony z systemem do odbioru mleka
•    Wyniki  ze  wszystkich  aparatów  są  zbierane  w  jednym centralnym miejscu
•    Obsługuje kody kreskowe na próbkach
•    Łatwy  eksport  wyników  dostawców  do  innych systemów np. skupowych
•    Duże możliwości  raportowania (paski dla dostawcy, średnie wyników, zestawienia zbiorcze, analityczne i syntetyczne itp.)


Odczytuje dane rejestrowane w laboratorium przez urządzenia do pomiaru jakości mleka (Milkoscan 4000, Fossomatic 5000, Bactoscan 8000 firmy FossElectric) i po przetworzeniu wysyła je do systemu rozliczania dostawców mleka - MIKRODOM.

SPECJALIZACJA

 Przeznaczony dla laboratoriów, spółdzielni i zakładów mleczarskich.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 330
85 74 83 303
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00
© 2022 Centrum Informatyki "Zeto" S.A. All Rights Reserved.