System MIKRODOM ma charakter branżowy, z przeznaczeniem dla spółdzielni i zakładów mleczarskich skupujących mleko bezpośrednio od dostawców. System wylicza wartość netto i brutto dostarczonego surowca, uwzględnia zobowiązania dostawcy wobec spółdzielni (np. ratę pożyczki, potrącenie za pobrane towary) i wylicza kwotę do wypłaty, wystawia faktury VAT RR dla dostawców ryczałtowych. Posiada funkcje umożliwiające prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kwotowania produkcji mleka.

Analiza dostaw i wyników dostawców, kompleksowa obsługa dokumentów, organizacja pracy instruktorów, przekrojowe zestawienia, definicje procesów

 

Czym jest SOR – System Obsługi Rolnika?

 • Stworzony z myślą o wspieraniu procesów związanych z obsługą Rolników.
 • Przeznaczony dla pracowników działu skupu, instruktorów, osób przygotowujących analizy i raporty.
 • Ściśle zintegrowany z innymi naszymi modułami (Mikrodom, Trio, Cysterna, eMik).
 

System Trio jest unikalnym rozwiązaniem przeznaczonym dla laboratoriów, które wykonują analizy mleka surowego. Umożliwia centralną, automatyczną i kompleksową obsługę prób.

•    Dostosowany do wymogów laboratorium akredytowanego
•    Pozwala  na  odbiór  wyników  bezpośrednio  z  aparatów w trybie on-line
•    Może obsługiwać jednocześnie kilka laboratoriów
•    Połączony z systemem do odbioru mleka
•    Wyniki  ze  wszystkich  aparatów  są  zbierane  w  jednym centralnym miejscu
•    Obsługuje kody kreskowe na próbkach
•    Łatwy  eksport  wyników  dostawców  do  innych systemów np. skupowych
•    Duże możliwości  raportowania (paski dla dostawcy, średnie wyników, zestawienia zbiorcze, analityczne i syntetyczne itp.)

Odczytuje dane rejestrowane w laboratorium przez urządzenia do pomiaru jakości mleka (Milkoscan 4000, Fossomatic 5000, Bactoscan 8000 firmy FossElectric) i po przetworzeniu wysyła je do systemu rozliczania dostawców mleka - MIKRODOM.

SPECJALIZACJA

 Przeznaczony dla laboratoriów, spółdzielni i zakładów mleczarskich.

Zadaniem programu CYSTERNA jest odczyt danych z plików urządzeń do poboru mleka, rejestracji przyjęć mleka w zakładzie oraz planowanie tras.

Podstawowe funkcje programu:

 Automatyczna rejestracja litrów od dostawców

 • Rejestracja przyjęcia mleka w zakładzie
 • Planowanie tras

 Wychodząc naprzeciw potrzebom Zakładów Mleczarskich, opracowaliśmy usługę ZETO-Info. Pozwala ona na natychmiastowe przesyłanie informacji z Państwa firmy na telefon komórkowy dostawców mleka wykorzystując do tego wiadomości tekstowe SMS. Użytkownik otrzymuje specjalny, łatwy w obsłudze program który pobiera potrzebne dane z programu rozliczania dostawców mleka MIKRODOM oraz/lub z programu COMBI. Następnie przesyła dane do wyspecjalizowanego serwera ZETO w celu rozesłania SMSów do dostawców.

Za pomocą tej usługi można wysyłać informacje o:

 • wynikach dziennych badań oraz średnich badań,
 • ilości skupionego mleka od dostawcy,
 • pozostałej do wykorzystania kwocie mlecznej,
 • wartości naliczonej wypłaty,
 • informacje marketingowe i biznesowe,
 • i wiele innych.

Czym jest ccSerwer?

CcSerwer to nowatorski system informatyczny, który automatyzuje proces odbioru dostaw i przekazywania wyników badań prób mleka. Jest pośrednikiem pomiędzy samochodami cysternami a oprogramowaniem w zakładzie mleczarskim.

Pozwala na:

• przesyłanie planu trasy na samochód,

• przesyłanie ostatnich wyników badań dostawców na samochód,

• odbiór potwierdzenia wydrukowania wyników dla dostawcy,

• odbiór informacji o ilości litrów od dostawców z trasy.

Czym jest Giełda MERKURY?

• Nowa platforma internetowa skierowana wyłącznie  do  sektora  mleczarskiego,  służąca do handlu związanymi z branżą surowcami, wyrobami, materiałami, urządzeniami, usługami...

• ZETO S.A. Białystok jest operatorem platformy

• Aukcje oraz transakcje są dostępne (i widoczne) wyłącznie dla uprawnionych użytkowników serwisu zgodnie z ich rolą w Firmie

• Firma chcąca coś kupić lub sprzedać otwiera aukcję, pozostałe Firmy uczestniczą w nich składając oferty

• W ramach Giełdy, każda Firma może ograniczyć kontakty handlowe tylko do grupy wskazanych Firm

• MERKURY nie wystawia faktur i nie obsługuje płatności – Firmy robią to samodzielnie

System monitoringu rynku mleka służy do ciągłego śledzenia  zmian  cen,  wielkości  dostaw oraz parametrów mleka takich jak tłuszcz, białko, komórki somatyczne i bakterie. Serwis gromadzi dane od podmiotów skupujących z całej Polski, a następnie przedstawia  statystki  ogólne  w  różnych  przekrojach zarówno  w  formie  tabelarycznej  jak i w postaci wykresów. 

Dzięki ciągłemu monitoringowi pracownik mleczarni może na bieżąco (w  cyklu  miesięcznym) śledzić jak kształtują się ceny, dostawy lub parametry mleka na obszarze całej Polski lub w poszczególnych województwach. 

 

Czym jest eMik?

•  To wyspecjalizowany system internetowy, umożliwiający dostęp do informacji o skupionym mleku za pomocą komputera, tabletu lub telefonu.

•  To narzędzie sprawnej komunikacji pomiędzy Dostawcą a Zakładem Mleczarskim.

•  To system dający Instruktorowi pełen mobilny dostęp do informacji o Dostawcach, zarówno na miejscu w mleczarni jak też w dowolnym miejscu w terenie.

GMO – system wspomagający proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO, według niemieckiej normy Standard VLOG („Ohne Gentechnik”)

gmo.e-mleczarnia.pl

 Czym jest program GMO?

 • Program wspomaga proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO
 • W procesie tym konieczne jest zebranie od dostawców mleka szczegółowych informacji  o gospodarstwie
 • Efektem końcowym dla Firmy jest uzyskanie certyfikatu według normy niemieckiej Standard VLOG („Ohne GenTechhnik)

 

Czym jest BIS-RP

• Specjalizowany system ewidencji produkcji i rozliczenia kosztów surowcowo-materiałowych

• Obsługuje wiele Wydziałów, tanków, magazynów i dojrzewalni

• Wspomagający codzienną pracę Kierowników Zmian i Technologów

Czym jest BIS-SP

• System handlu i logistyki obejmujący: zbieranie zamówień od klientów, generowanie zamówień na produkcję, realizację wydań wyrobów i towarów, fakturowanie     

• Obsługuje wiele Magazynów Handlowych wyrobów i towarów, własnych hurtowni i sklepów 

• Wspomaga codzienną pracę handlowców i magazynierów 

• Współpracuje z systemami Finansowo-Księgowymi, BIS-RP oraz z systemem MIKRODOM