GMO – system wspomagający proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO, według niemieckiej normy Standard VLOG („Ohne Gentechnik”)

gmo.e-mleczarnia.pl

 Czym jest program GMO?

 • Program wspomaga proces uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka bez użycia pasz GMO
 • W procesie tym konieczne jest zebranie od dostawców mleka szczegółowych informacji  o gospodarstwie
 • Efektem końcowym dla Firmy jest uzyskanie certyfikatu według normy niemieckiej Standard VLOG („Ohne GenTechhnik)

 

Analiza dostaw i wyników dostawców, kompleksowa obsługa dokumentów, organizacja pracy instruktorów, przekrojowe zestawienia, definicje procesów

 

Czym jest SOR – System Obsługi Rolnika?

 • Stworzony z myślą o wspieraniu procesów związanych z obsługą Rolników.
 • Przeznaczony dla pracowników działu skupu, instruktorów, osób przygotowujących analizy i raporty.
 • Ściśle zintegrowany z innymi naszymi modułami (Mikrodom, Trio, Cysterna, eMik).
 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom Zakładów Mleczarskich, opracowaliśmy usługę ZETO-Info. Pozwala ona na natychmiastowe przesyłanie informacji z Państwa firmy na telefon komórkowy dostawców mleka wykorzystując do tego wiadomości tekstowe SMS. Użytkownik otrzymuje specjalny, łatwy w obsłudze program który pobiera potrzebne dane z programu rozliczania dostawców mleka MIKRODOM oraz/lub z programu COMBI. Następnie przesyła dane do wyspecjalizowanego serwera ZETO w celu rozesłania SMSów do dostawców.

Za pomocą tej usługi można wysyłać informacje o:

 • wynikach dziennych badań oraz średnich badań,
 • ilości skupionego mleka od dostawcy,
 • pozostałej do wykorzystania kwocie mlecznej,
 • wartości naliczonej wypłaty,
 • informacje marketingowe i biznesowe,
 • i wiele innych.

System Trio jest unikalnym rozwiązaniem przeznaczonym dla laboratoriów, które wykonują analizy mleka surowego. Umożliwia centralną, automatyczną i kompleksową obsługę prób.

•    Dostosowany do wymogów laboratorium akredytowanego
•    Pozwala  na  odbiór  wyników  bezpośrednio  z  aparatów w trybie on-line
•    Może obsługiwać jednocześnie kilka laboratoriów
•    Połączony z systemem do odbioru mleka
•    Wyniki  ze  wszystkich  aparatów  są  zbierane  w  jednym centralnym miejscu
•    Obsługuje kody kreskowe na próbkach
•    Łatwy  eksport  wyników  dostawców  do  innych systemów np. skupowych
•    Duże możliwości  raportowania (paski dla dostawcy, średnie wyników, zestawienia zbiorcze, analityczne i syntetyczne itp.)

Odczytuje dane rejestrowane w laboratorium przez urządzenia do pomiaru jakości mleka (Milkoscan 4000, Fossomatic 5000, Bactoscan 8000 firmy FossElectric) i po przetworzeniu wysyła je do systemu rozliczania dostawców mleka - MIKRODOM.