Czym jest BIS-SP

• System handlu i logistyki obejmujący: zbieranie zamówień od klientów, generowanie zamówień na produkcję, realizację wydań wyrobów i towarów, fakturowanie     

• Obsługuje wiele Magazynów Handlowych wyrobów i towarów, własnych hurtowni i sklepów 

• Wspomaga codzienną pracę handlowców i magazynierów 

• Współpracuje z systemami Finansowo-Księgowymi, BIS-RP oraz z systemem MIKRODOM

Czym jest BIS-RP

• Specjalizowany system ewidencji produkcji i rozliczenia kosztów surowcowo-materiałowych

• Obsługuje wiele Wydziałów, tanków, magazynów i dojrzewalni

• Wspomagający codzienną pracę Kierowników Zmian i Technologów

Czym jest Giełda MERKURY?

• Nowa platforma internetowa skierowana wyłącznie  do  sektora  mleczarskiego,  służąca do handlu związanymi z branżą surowcami, wyrobami, materiałami, urządzeniami, usługami...

• ZETO S.A. Białystok jest operatorem platformy

• Aukcje oraz transakcje są dostępne (i widoczne) wyłącznie dla uprawnionych użytkowników serwisu zgodnie z ich rolą w Firmie

• Firma chcąca coś kupić lub sprzedać otwiera aukcję, pozostałe Firmy uczestniczą w nich składając oferty

• W ramach Giełdy, każda Firma może ograniczyć kontakty handlowe tylko do grupy wskazanych Firm

• MERKURY nie wystawia faktur i nie obsługuje płatności – Firmy robią to samodzielnie

Czym jest ccSerwer?

CcSerwer to nowatorski system informatyczny, który automatyzuje proces odbioru dostaw i przekazywania wyników badań prób mleka. Jest pośrednikiem pomiędzy samochodami cysternami a oprogramowaniem w zakładzie mleczarskim.

Pozwala na:

• przesyłanie planu trasy na samochód,

• przesyłanie ostatnich wyników badań dostawców na samochód,

• odbiór potwierdzenia wydrukowania wyników dla dostawcy,

• odbiór informacji o ilości litrów od dostawców z trasy.

System monitoringu rynku mleka służy do ciągłego śledzenia  zmian  cen,  wielkości  dostaw oraz parametrów mleka takich jak tłuszcz, białko, komórki somatyczne i bakterie. Serwis gromadzi dane od podmiotów skupujących z całej Polski, a następnie przedstawia  statystki  ogólne  w  różnych  przekrojach zarówno  w  formie  tabelarycznej  jak i w postaci wykresów. 

Dzięki ciągłemu monitoringowi pracownik mleczarni może na bieżąco (w  cyklu  miesięcznym) śledzić jak kształtują się ceny, dostawy lub parametry mleka na obszarze całej Polski lub w poszczególnych województwach.