Wychodząc naprzeciw potrzebom Zakładów Mleczarskich, opracowaliśmy usługę ZETO-Info. Pozwala ona na natychmiastowe przesyłanie informacji z Państwa firmy na telefon komórkowy dostawców mleka wykorzystując do tego wiadomości tekstowe SMS. Użytkownik otrzymuje specjalny, łatwy w obsłudze program który pobiera potrzebne dane z programu rozliczania dostawców mleka MIKRODOM oraz/lub z programu COMBI. Następnie przesyła dane do wyspecjalizowanego serwera ZETO w celu rozesłania SMSów do dostawców.

Za pomocą tej usługi można wysyłać informacje o:

  • wynikach dziennych badań oraz średnich badań,
  • ilości skupionego mleka od dostawcy,
  • pozostałej do wykorzystania kwocie mlecznej,
  • wartości naliczonej wypłaty,
  • informacje marketingowe i biznesowe,
  • i wiele innych.

Odczytuje dane rejestrowane w laboratorium przez urządzenia do pomiaru jakości mleka (Milkoscan 4000, Fossomatic 5000, Bactoscan 8000 firmy FossElectric) i po przetworzeniu wysyła je do systemu rozliczania dostawców mleka - MIKRODOM.

System MIKRODOM ma charakter branżowy, z przeznaczeniem dla spółdzielni i zakładów mleczarskich skupujących mleko bezpośrednio od dostawców. System wylicza wartość netto i brutto dostarczonego surowca, uwzględnia zobowiązania dostawcy wobec spółdzielni (np. ratę pożyczki, potrącenie za pobrane towary) i wylicza kwotę do wypłaty, wystawia faktury VAT RR dla dostawców ryczałtowych. Posiada funkcje umożliwiające prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kwotowania produkcji mleka.

Zadaniem programu CYSTERNA jest odczyt danych z plików urządzeń do poboru mleka, rejestracji przyjęć mleka w zakładzie oraz planowanie tras.